QAD4 #077 – Cartola, pizza de massa fina e outros…